Roverští patrioti - kdo to je?

Něco jsme o sobě prozradili už v rámečku na hlavní stránce. Co dodat?

Pocházíme ze všech koutů vlasti, "od Aše k Jablůnkovu", přesněji "od Děčína do Brna" a je nás hodně. Jakkoliv nezpochybňujeme brdocentrismus - panbrdskou teorii kamarádů brdských trampů, náš střed světa je o něco severněji, na Roverkách. Ale doma jsme i ve všech ostatních pískovcových oblastech, a že jich tu v Čechách od Saska po Kladsko máme! Prostě jsme pískomilové.

Co vlastně sousloví-jméno Roverští patrioti označuje: trampskou osadu, která má své členy, svého šerifa, vlajku, domovenku apod. Kolem osady širší sdružení těch, kteří se pravidelně účastní společných akcí a k Roverským patriotům se hlásí. A konečně ještě širší okruh kamarádů, kteří z různých důvodů odmítají formální příslušnost, ale jsou roverskými patrioty a rádi se s námi potkávají, baví, pracují.

Pojmenovat se Roverší patrioti (s velkým R) je opovážlivé, toho jsme si vědomi. Je přeci přemnoho roverských patriotů (s malým r), kteří mají stejně vřelý vztah k Roverkám jako my. Nechceme se z nich příliš vydělovat. Proto zdůrazňujeme ony velmi volné hranice našeho společenství. Na druhou stranu chápeme přání mnohých roverských patriotů se k nám nehlásit a nemít s našimi aktivitami nic společného. V naději, že to oboustranně nebrání kamarádskému Ahoj!, zalomení palce na cestě a přijetí u ohně.

A co pravidelně podnikáme:
Především to, co samozřejmě patří ke každému trampskému společenství: vandry ve všech ročních dobách, výroční setkání, ohně a hry.

Poněkud specifickou, ale pravidelnou naší aktivitou jsou brigády: dvakrát do roka, vždy na jaře a na konci léta. Uklízíme Roverky od odpadků, opravujeme turistické cesty, udržujeme studánky, sázíme stromky atd., co je právě potřeba. V posledních letech se vydáváme uklízet i do jiných oblastí: Kokořínsko, Rač, Peklo u České Lípy. Práce stihneme udělat dost, však se vždy účastní kolem 50 pracantů. Leč souboj s množstvím černých skládek je stále nerovný, vítáme další posily. Také se účastníme podobných brigád pořádaných kamarády v jiných oblastech, pravidelně v Moravském krasu.

A konečně vydáváme svůj časopis Roverská sosna.

Navzdory zmíněné otevřenosti každému roverskému patriotovi nezveřejňujeme zde ani nikde jinde seznam členů a plán akcí, nečiníme žádný nábor uchazečů. Patří to k zákonitostem trampingu. Zprávy a pozvání se šíří pomocí vlastních médií. Těmi hlavními jsou kamarádství a důvěra.

zpět