Kosení louky PP Pod Hvězdou 15. června 2019

pravidelné kosení jedné poloviny louky
zpět