Vyhlášení Aleje roku 2017 - 12. května 2018

Napříč Roverkami vede Husí cesta. Jenže její trasa se během historie několikrát změnila. Vždy vycházela ze Skalky směrem na východ k Huse a tam se otáčela k jihu. Dál už existují tři varianty, užívané v různých dobách. Nejstarší varianta - ona Stará Husí cesta (z 18. století) - vedla do Dřevčic. Pak byla opuštena a stala se pouhou pěšinou. Za komunistů byla rozoraná, ale de iure nepřestala existovat. Kamarád Miki si vzal do hlavy, že ji obnoví. Tak jsme tam s Roverskými patrioty pod Mikiho vedením uspořádali několik brigád a cesta už funguje, dokonce osázená množstvím ovocných stromů. Každý tam máme svůj.

Něco se o tom lze dočíst třeba v dubském plátku nebo v naší Roverské sosně: zde a zde.

A letos (2018) naše alej vyhrála anketu Alej roku. Víc se lze dočíst třeba zde, zde nebo zde.

Sláva byla veliká. Nejprve na návsi v Dřevčicích - hovořila paní starostka města Dubá a zástupci sdružení Arnika. Miki převzal hodnotné ceny a Pegi zahrál a zazpíval písničku o Staré Husí cestě. Pak pod památným dubem na Staré Husí cestě byla instalována informační deska, Miki alej slavnostně otevřel a přenesli jsme se o skoro sto let do minulosti díky písničkám v podání Sester Havelkových. A den příjemně skončil u obou hospůdek i u táborových ohňů.zpět