Brigáda 27.-29. dubna 2018

Oprava schodů na zelené tur. značce, úprava tůněk v PP Pod Hvězdou, likvidace popadaných větví nad Heřmánky, vysazení stromů u křížku nad Dřevčicemi, vyrovnání rozryte Staré Husí cesty, sběr odpadků ...


zpět