Brigáda 1.-3. září 2017

Tentokrát se brigáda soustředila na jednu lokalitu: PP Pod Hvězdou. Pokosili jsme druhou polovinu plochy, obnovili odvodňovací rýhy po stranách mokřadu a dokončili práce na studánce a jejím okolí.
zpět