Dosadba stromků na Staré Husí cestě, 25. listopadu 2017

Sešli jsme se na malé brigádě, abychom dosadili uhynulé stromky a opravili škody po vichřici. Několik stromků bylo třeba narovnat a u několika vyměnit opěrné kůly. Ona ta naše alej si péči zaslouží. Však se za pár dní stane nejkrásnější alejí roku 2017!


zpět