Brigáda 4. listopadu 2017

Ještě jednou jsme se letos sešli na louce - PP Pod Hvězdou. Naším úkolem byl úklid - likvidace části náletových křovin a stromů včetně toho, co polámala nedávná vichřice.


zpět