Vyřezávání náletových dřevin pod Vlhoštěm - 4. března 2017

Péče o přírodní památku Pod Hvězdou se stala paralelní řadou brigád Roverských patriotů a přátel. (Číslovat je nebudeme.)


zpět