Osadní vandr do Broumovských stěn 30. května - 1. června 2014

Účast malá, program bohatý. Lezlo se nahoru i dolů. Ani kytara nezahálela.
zpět