Brigáda a jeskyně v Moravském krasu 18.-19. září 2010

Opět jako na jaře se pracovalo na Stránské skále - jeden z bývalých lomů jsme čistili od náletových křovin a širší okolí od odpadků. Za to se nám dostalo exkurse po botanických zajímavostech a pak výpravy do jeskyně Býčí skála. V neděli jsme ještě hledali skalní mosty.
zpět