Brigáda 28.-30. srpna 2009

V tradičním počtu 50 trampů. Tentokrát byly hlavním cílem studánky:
- Úplná rekonstrukce studánky pod Hvězdou: Přítok, již zcela zanesený hlínou, byl znovu vykopán do hloubky 1m a osazen trubkou.
- Dále byly zachyceny drobné pramínky pod vodárnou a svedeny do nové studánky; bylo nutno vybrat bahno v délce 20 m, hloubka cca 0,5m, a nanosit asi 150 kg kamení.
- Byla vyčištěna stará studánka nad Liticemi.
- Mělo se pokračovat v oplocování sazenic jedlí v rokli pod Loubím. Připravený materiál na oplůtky bohužel někdo ukradl, tak jsme alespoň k sazenicím připravili a zatloukli kůly a oplůtky doplníme později.
- Vysbírali jsme odpadky z cest v oblasti mezi Vlhoštěm, Tisícákem a Skalkou (20 pytlů + železo).
- Uklidili jsme odpadky a nepořádek ze skalních světniček pod Hvězdou (v okolí bývalého srubu T. O. Modrá perla).
zpět