Brigáda 29.-31. srpna 2008

I na druhé brigádě se se nás sešlo něco kolem šedesáti. A bylo co dělat:
- Oplotili jsme jedličky, vysázené na jaře,
- v jižních srázech Vlhoště vybudovali protierozní zábrany (Zde byl nedávno zlikvidován porost nepůvodní borovice vejmutovky, následně ale došlo k rychlému splachu uvolněného materiálu. Po našem zásahu a stabilizaci svahu bude možno zde opět vysázet stromy.)
- zlikvidovali další skládku v okolí Stříbrného vrchu
- jako obvykle posbírali a odnesli odpadky zejm. zpod převisů. Při tom jsme nalezli poraněné mládě vzácného dravce včelojeda lesního a dopravili je na stanici Městské policie v České Lípě, odkud bylo předáno do odborné péče.


zpět